Sääolosuhteiden vaikutukset kiinnostavat kansalaisia

20.09.2017

Kysely

Keväällä CLIPS-hankkeessa tiedusteltiin kansalaisten tarpeita ja toiveita kuuden viikon ennusteista. Mielipide saatiin yli 400 kansalaiselta ja tuloksia on hyödynnetty ennusteiden suunnittelussa, testikäyttäjiltä saadun palautteen ohella.

Kyselyssä käyttäjiltä tiedusteltiin erityisesti ennusteiden esitysmuotoon, kuten visuaaliseen toteutukseen sekä tekstin määrään ja sisältöön, liittyviä toiveita. Lisäksi annettiin esimerkkejä kuuden viikon ennusteista eri vuodenajoille ja pyydettiin valitsemaan niistä hyödylliseksi kokemansa.

Tarkoituksena on parantaa pidemmälle ajanjaksolle ulottuvien ennusteiden käytettävyyttä. Kansalaiset ovat usein tottuneet lukemaan sääennusteita, jotka kuvaavat tarkasti aikaan ja paikkaan sidottuja sääolosuhteita. Viikkojen tai jopa kuukausien päähän ulottuvat ennusteet ovat kuitenkin luonteeltaan erilaisia, minkä vuoksi niiden sisältämää informaatiota voi olla vaikea lukea tai tulkita oikein.

Talviolosuhteisiin varautumista tukevat ennusteet kiinnostivat

Erityisesti talvisiin sääolosuhteisiin liittyvät ennusteet tuntuivat kiinnostavan, sillä ne korostuivat, kun kansalaisia pyydettiin valitsemaan heille hyödyllisiä kuuden viikon ennusteita. Ykkössijan nappasi “villapaitaennuste” eli kylmien jaksojen todennäköisyyttä arvioiva ennuste. Talvirenkaiden tarvetta sekä liukkaiden tai muuten huonojen talvisten liikenneolosuhteiden todennäköisyyttä ennakoivat tuotteet olivat myös suosittuja.

Kesän ukkosennuste herätti kiinnostusta kyselyssä, ja kesän pilottikauden aikana monet pilotoijien kysymyksistä ja palautteista ovatkin koskeneet ukkosennustetta.

Enemmistö kyselyn vastaajista koki kuuden viikon ennusteiden auttavan erityisesti vapaa-ajan toiminnan ja aktiviteettien suunnittelussa. Vastauksissa nousi myös mahdollinen tuki aikataulutuksessa tai ajankohdan valinnassa, esimerkiksi lomia tai sadonkorjuuta suunnitellessa.

Olosuhteiden vaikutus toimintaan koettiin tärkeäksi

Valtaosa vastaajista (lähes 80 prosenttia) koki tärkeäksi, että ennuste sisältää tietoa olosuhteiden vaikutuksista toimintaan. Eli jos pyöräilyolosuhteet ovat ennusteen mukaan heikot, on tärkeää kertoa kohonneesta liukastumisriskistä. Toimenpide-ehdotuksia liukastumisriskin pienentämiseksi ei koettu aivan yhtä tärkeiksi kuin vaikutuksista kertomista. Yli puolet vastaajista oli kuitenkin sitä mieltä, että myös toimenpide-ehdotukset tai neuvot varautumiseen ovat arvokkaita.

Vastaajat jo ennestään pitkien ennusteiden käyttäjiä

Kyselyn vastaajista enemmistö ilmoitti käyttäneensä jonkinlaisia pitkiä ennusteita. Pitkiin ennusteisiin lukeutuvat joko Ilmatieteen laitoksen tai muun toimijan kuukausi- tai vuodenaikaisennusteet. Vastaajat ilmoittivat käyttäneensä erityisesti kuukausiennusteita. Saattaa siis olla, että vastaajiksi on valikoitunut aiheesta jo ennestään kiinnostuneita suomalaisia. Kiinnostukseen viittasi myös se, että monet kyselyyn vastanneet ilmoittivat myös halunsa kokeilla CLIPS-hankkeen kuuden viikon ennusteita.

Uusimaan vastausaktiivisuus korostui maakuntien välisessä vertailussa, mutta vastaajia oli kuitenkin lähes joka maakunnasta ympäri Suomen. Vastaajaprofiili oli jakautunut suhteellisen tasaisesti erilaisten asuinympäristöjen välillä eli mielipiteitä saatiin niin eri kokoisissa kaupungeissa kuin haja-asutusalueella asuvilta vastaajiltakin.

 

Kaikista hyödyllisimmäksi koettu palvelu oli ”villapaitaennuste”, eli kylmien jaksojen todennäköisyyttä arvioiva ennuste.

TAKAISIN UUTISIIN

LISÄÄ UUTISIA

Kuuden viikon ennusteiden pilotointi on päättynyt

Kuluneen vuoden aikana CLIPS-hankkeessa kehitettiin ja testattiin kuuden viikon mittaisia ennusteita yhdessä käyttäjien kanssa. Viimeinen pilottijakso päättyi toukokuun lopussa. Pilotointi […]

Ennusteet

11.07.2018

Seminaarin esitykset ovat nyt katsottavissa

Seminaarissa kerroimme hankkeessa kehitetyistä kuuden viikon ennusteista, miten ne ovat suoriutuneet ja millaista palaute on ollut. Esitykset voi nyt katsoa […]

Hanke

05.07.2018