Kuuden viikon ennusteet

Mitä kuuden viikon ennusteet ovat?

Kuuden viikon ennusteet kertovat sääolosuhteiden vaihtelusta kuuden viikon ajanjaksolla.

Kuuden viikon ennusteet kertovat mihin suuntaan sääolosuhteet tästä päivästä eteenpäin seuraavan kuuden viikon aikana mahdollisesti kehittyvät. Nämä ennusteet eivät näin ollen kuvaa yksittäisiä päiviä. Tarkasti tiettyyn ajankohtaan ja paikkaan liittyvää säätietoa (mm. lämpötila, tuuli, pilvisyys, sateisuus) voidaan edelleen ennustaa parhaimmillaan vain noin 10-15 vuorokaudeksi eteenpäin (säätilanteesta riippuen). Kuuden viikon ennusteissa voimme kuitenkin kertoa melko paljon säiden vaihtelevuudesta ja sen merkityksestä. Esimerkiksi voimme arvioida milloin hellekausi alkaa, minne päin Eurooppaa se ulottuu ja kuinka pitkään se ennusteiden mukaan voisi kestää ja mitkä ovat helteen vaikutukset Suomen eri alueilla.

Mitä minun tulisi tietää kuuden viikon ennusteista?

Kuuden viikon ennusteiden osuvuus riippuu olosuhteesta, jota se pyrkii kuvaamaan, sekä jonkin verran myös vuodenajasta. Esimerkiksi myrskyjä ja niiden tarkkoja reittejä on erittäin haastavaa ennakoida etukäteen, mutta voimme kuitenkin sanoa, mikäli seuraavan kuuden viikon aikana myrskyriski kohoaa tai laskee. Voimme myös arvioida missä päin Eurooppaa näin tapahtuu, ja millainen riski Suomeen kohdistuu verrattuna muuhun Eurooppaan. Kuuden viikon päähän tehtävät ennusteet kehittyvät jatkuvasti ja myös Euroopassa niitä on jo voitu hyödyntää sääherkillä toimialoilla päätöksenteon tukena.

Mikä tekee hankkeen ennusteista uudenlaisia?

Sääennusteilla on takanaan pitkä historia, kun taas ennusteita kuuden viikon päähän on kehitetty ja tutkittu vasta muutaman vuosikymmen ajan. Kuuden viikon ennusteita ei vielä ole kehitetty suuren yleisön käyttöön kuten sääennusteita. Näin ollen CLIPS-hanke tuottaa aivan uudenlaisia ennustetuotteita.

Miten nämä ennusteet auttavat minua varautumaan sääolosuhteisiin?

Kuuden viikon ennusteet on tarkoitettu käytettäväksi suuntaa-antavina ja oman toiminnan ja esimerkiksi ulkoiluharrastusten suunnittelun apuna. Oletamme, että ne voisivat palvella etenkin sellaisilla aloilla, joiden toimintaan sääolosuhteiden muutokset vaikuttavat olennaisesti (esim. energia-, liikenne-, vakuutus-, maa- ja metsätaloussektorit).

Kuuden viikon päähän ulottuvilla ennusteilla on käyttöä jo nyt. Uskomme, että niiden käyttöaste kasvaa, kun visualisointia ja viestimistä parannetaan hyödyntäen sekä käyttäjien tarpeita ja toiveita, että parhaimpia tieteellisiä keinoja. Tavoitteena on vuorovaikutteinen oppimisprosessi molemmin puolin.

Mistä kuuden viikon ennusteet löytää?

Kuuden viikon ennusteiden vuoden mittainen pilottijakso on valitettavasti jo päättynyt. CLIPS-hankkeessa tuotettuja ennusteita testattiin yhdessä testikäyttäjien kanssa 1.6.2017-31.5.2018. Pilotointi jakautui neljään jaksoon vuodenaikojen mukaan: kesä, syksy, talvi ja kevät. Testattavat kuuden viikon ennusteet vaihtelevit vuodenajoittain.

Kokosimme vuoden aikana testatut kuuden viikon ennusteet yhteen dokumenttiin, joka sisältää listauksen ennustetuotteista sekä niiden lyhyet kuvaukset – näet yhteenvedon tästä linkistä >>