Kuuden viikon ennusteet onnistuivat viileän kesän ennakoinnissa

08.11.2017

Tuotekehitys

Kesän kuuden viikon ennusteiden verifiointi, eli laadunarviointi, on alkanut ja sitä jatketaan syksyn mittaan. Näyttää siltä, että kuuden viikon ennusteet onnistuivat ennakoimaan kuluneen kesän viileitä sääolosuhteita Suomessa.

Tällä hetkellä katseet on kohdistettu erityisesti lämpötilaennusteiden osuvuuteen sekä Kasvukauden kehitys -ennustetuotteeseen. Myös ukkosennusteen osalta on tehty alustavia arvioita. Kuuden viikon ennusteiden laatua arvioidaan tutkimalla, ennakoivatko ne paremmin esimerkiksi kesän säätä kuin pelkkiin ilmastotilastoihin pohjautuva ennuste.

“Molempia, siis sekä tilastoja keskimääräisestä ilmastosta että kuuden viikon ennusteita, verrataan havaintoihin ja sitten lasketaan, kumpi onnistui paremmin”, selvittää ennusteiden verifiointia tehnyt tutkija Natalia Korhonen.

Parempi kuin ilmastotilastot?

Kesä 2017 oli Suomessa laajalti harvinaisen viileä. “Alustavasti näyttää siltä, että kuuden viikon ennusteet pystyivät ennakoimaan kuluneen kesän tavanomaista viileämpiä viikkokohtaisia keskilämpötiloja paremmin kuin pelkkä ilmastotilastoihin perustuva ennuste”, Korhonen kertoo. Tämän kesän kohdalla kuuden viikon lämpötilaennusteet siis suoriutuivat ilmastotilastoja paremmin.

Lämpötilasuuretta käytettiin kesäkaudella sportti- ja rantakeliennusteissa sekä tukalan helteen todennäköisyyttä ja kasvukauden kehitystä arvioivissa ennusteissa. Syksyllä lämpötilasuuretta taas hyödynnetään esimerkiksi pyöräilykeliennusteessa sekä liukkaiden päivien ja pakkaspäivien ennusteissa.

Kasvukausi oli ennustetusti heikko

Kasvukauden lämpösumma jäi tänä vuonna Etelä-Suomessa paikoitellen jopa poikkeuksellisen pieneksi. Kuuden viikon ennusteet onnistuivat saamaan tästä trendistä kiinni Etelä-Suomessa, sillä ennustettu lämpösumma oli pelkkää ilmastotilastoihin perustuvaa ennustetta osuvampi koko kuuden viikon jaksoilla.

Myös Pohjois-Suomessa kasvukauden lämpösumma oli tänä vuonna jonkin verran tavanomaista pienempi. Pohjois-Suomessa kuuden viikon ennustettu lämpösumma oli pelkkää ilmastotilastoihin perustuvaa ennustetta osuvampi ensimmäisten 3 ennusteviikon ajan.

Ukkoskesä vaisu niin ennusteissa kuin havainnoissakin

Kesällä tyhjänpuoleiset ukkosennustekartat herättivät ihmetystä. Kuuden viikon ennustekartat kuitenkin viittasivat oikeaan suuntaan ennakoidessaan tavanomaista vähemmän ukkosia kesälle 2017. Ukkoskausi oli todella vaisu ja salamoita havaittiin kesän aikana poikkeuksellisen vähän.

“Ukkoskaudella 2017 salamamäärä jäi hyvin lähelle tilastojen minimiä. Vain vuonna 2015 on jääty tämän lukeman alapuolelle”, kertoo tutkija Terhi Laurila.

Laadunarviointi jatkuu syksyllä

Yhden kesän perusteella ei vielä voida sanoa, johtuiko lämpötila-, kasvukausi- ja ukkosennusteiden ilmastollista ennustetta parempi osuvuus tavanomaista viileämmästä kesästä vai ennustemallin hyvyydestä. Tämän vuoksi on tärkeää tarkastella myös muita vuosia.

Verifiointia jatketaan tarkastelemalla kuuden viikon ennusteiden laatua myös menneinä vuosina ja kasvukausina ns. uusanalyysidatan avulla. Uusanalyysit yhdistävät ilmakehämallinnuksen alueellisia tuloksia ja saatavilla olevia ilmakehän mittaushavaintoja, ja niiden avulla voidaan analysoida menneitä sääolosuhteita.

TAKAISIN UUTISIIN

LISÄÄ UUTISIA

Kuuden viikon ennusteiden pilotointi on päättynyt

Kuluneen vuoden aikana CLIPS-hankkeessa kehitettiin ja testattiin kuuden viikon mittaisia ennusteita yhdessä käyttäjien kanssa. Viimeinen pilottijakso päättyi toukokuun lopussa. Pilotointi […]

Ennusteet

11.07.2018

Seminaarin esitykset ovat nyt katsottavissa

Seminaarissa kerroimme hankkeessa kehitetyistä kuuden viikon ennusteista, miten ne ovat suoriutuneet ja millaista palaute on ollut. Esitykset voi nyt katsoa […]

Hanke

05.07.2018